Dotacje

 

INDUSTRADE Sp. z o.o. prowadzi projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozpoczęcie przez INDUSTRADE Sp. z o.o. masowej produkcji nakładek paletowych przez stworzenie linii produkcyjnej w siedzibie Spółki w miejscowości Święta Katarzyna z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych prac B+R” nr RPDS.01.05.01-02-0187/18-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania nr 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” Poddziałania nr 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny” Schemat nr 1.5 B „Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających z Działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest rozpoczęcie masowej produkcji opakowań transportowych – nakładek paletowych przez stworzenie od podstaw linii produkcyjnej zlokalizowanej w siedzibie Spółki. Projekt polega na nabyciu środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń składających się na półautomatyczną linię produkcyjną. Celem projektu jest więc stworzenie linii produkcyjnej oraz rozpoczęcie produkcji nakładek paletowych, o innowacyjnym charakterze. Planowanym efektem, poza stworzeniem linii produkcyjnej, jest wprowadzenie na rynek nowego lub znacznie ulepszonego produktu w postaci nakładek paletowych. Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia wzrostu konkurencyjności Spółki na rynku oraz wzrostu poziomu innowacyjność wytwarzanych i oferowanych produktów oraz stanowić będzie kolejny krok rozwoju firmy.

Całkowita wartość projektu wynosi 212 000,00 PLN, z czego dofinansowanie z UE wynosi 77 560,97 PLN.

Call Now Button